Konsulat Generalny RP w Roronto

Szanowni Państwo,

Fundacja „Świat na Tak” organizuje kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. W przypadku dzieci i młodzieży, w ramach konkursu należy samodzielnie przygotować pracę w jednym z trzech formatów: pracy plastycznej, pracy literackiej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli obrał sobie za cel promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną. Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XIII edycji Konkursu w dn. 2 sierpnia 2022 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie.

Szczegółowe informacje nt. Konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdą Państwo na stronie Konkursu www.bycpolakiem.pl oraz w załączonych dokumentach (m.in. regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz plakat).

Prace należy nadsyłać w terminie do 20 marca 2022 r. Informacji dotyczących organizacji projektu udziela koordynator Konkursu p. Marek Machała; e-mail: [email protected]; tel. +48 603 330 905.

Z wyrazami szacunku,

Sylwia Czerwińska

Wicekonsul ds. Dyplomacji Publicznej i Polonii

Konsulat Generalny RP w Toronto

2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5

Telefon: +1 (416) 252 5471, faks: +1 (416) 252 0509

Marian Jaworski

Marian Jaworski